Algemene gebruiksvoorwaarden van de website le-naturisme.com


Algemene gebruiksvoorwaarden van de website le-naturisme.com

Aanvaarding

Het gebruik van de website le-naturisme.com impliceert de aanvaarding door de gebruiker van de hierna beschreven algemene gebruiksvoorwaarden.

Inhoud

De SARL Campingo garandeert niet de juistheid van de informatie verstrekt op de website le-naturisme.com. De gebruiker erkent kennis genomen te hebben van het feit dat de pagina's van de website le-naturisme.com onjuistheden of fouten kunnen bevatten. De gebruiker wordt sterk aanbevolen om de juistheid en de actualiteit van de verstrekte informatie te checken bij de betrokkene aanbieder. De gebruiker draagt alleen en volledig de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie van deze website. SARL Campingo kan derhalve niet aangesproken of vervolgd worden op deze grond. De SARL Campingo kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor wat van schade ook die resulteert uit de interpretatie of het gebruik van de informatie aanwezig op deze website.

Intellectuele eigendom

De website le-naturisme.com is eigendom van de SARL Campingo. De inhoud, met name de algemene structuur van de website, de teksten, de gegevens, de beelden, de foto's en video's zijn de eigendom van de SARL Campingo. Eender welke weergave en/of reproductie en/of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud en de diensten aangeboden op de website le-naturisme.com, op wat voor een manier ook, is strikt verboden.

Toegang tot de website

De SARL Campingo streeft ernaar een permanente toegang te verlenen tot de website le-naturisme.com, onder voorbehoud van eventuele storingen, onderhoudswerkzaamheden of andere voorvallen die hij niet in de hand heeft. Deze permanente toegang is niet gegarandeerd. De SARL Campingo kan niet aansprakelijk gesteld worden bij onmogelijke of verslechterde toegang tot deze website en/of tot het gebruik van zijn diensten. De SARL Campingo kan de uitgave van deze website stopzetten, zonder dat hieruit een recht op wat voor vergoeding ook uit kan voortvloeien.

Hyperlinks

De website le-naturisme.com bevat hyperlinks naar andere websites. Wanneer u deze hyperlinks volgt, verlaat u de website le-naturisme.com.

Wijziging van de algemene gebruiksvoorwaarden

De Sarl Campingo behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving huidige algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen.

Toepasselijk recht

De website le-naturisme.com en de algemene gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht, eender waar gebruikgemaakt wordt van deze website. Bij eventuele betwisting en bij faling van alle pogingen om een minnelijke schikking te vinden, zijn alleen de Franse rechtbanken bevoegd om kennis te nemen van het geschil.